dance4life

Support Dance4Life met een donatie. Met een kleine bijdrage maak je al veel verschil voor jongeren over de hele wereld!

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Dance4Life alleen voor het doel waarmee de donateur ze heeft achtergelaten of de daarmee verenigbare doeleinden.

Het rekeningnummer van Dance4Life is NL90RABO0148790712. Heb je een vraag, bijvoorbeeld over je membership? Mail naar members@dance4life.com of kijk bij de veelgestelde vragen!